STOSOWANIE PRZEKRYĆ OBIEKTÓW HALOWYCH

Stosowanie przekryć obiektów halowych z dźwigarami kablobetonowymi zostało wstrzymane na skutek zjawisk destrukcyjnych, a w kilku przypadkach katastrof. Z krajowych rozwiązań projektowych dźwigarów strunobetonowych trzeba było zre­zygnować, bo wprowadzono system „FF – fabryk’fabryk”, oparty na rozwiązaniach stosowanych w ZSRR. Przewidywano szerokie stosowanie tego systemu w budownic­twie halowym. Planowano uruchomienie trzech nowych zakładów produkujących pre­fabrykaty systemu FF.… Czytaj więcej »

METODA PODNOSZENIA

Metoda podnoszenia zintegrowanych fragmentów konstrukcji przekryć wymaga projektowania słupów o*poprzecznym przekroju dwuteowym, dającym prowadnice niezbędne do podnoszenia zintegrowanej konstrukcji oraz zainstalowania na głowicach słupów krótkich masztów z krążkami, na które zakłada się liny biegnące do bębnów wciągarek. W polskiej praktyce stosowano podnoszenie dźwigarów parami lub trójkami; możliwe jest podnoszenie 4- lub 5-dźwigarowych fragmentów przekryć. Pomiędzy… Czytaj więcej »

TRZY SYSTEMY

System 1- powszechnie stosowany w praktyce polskiego budownictwa.System 2- montaż przeprowadzany przez dwa żurawie z wyraźnym podzia­łem zadań. Wskazany równomierny postęp prac montażowych obu żurawi i właściwe wykorzystanie ich udźwigów nominalnych. Żuraw o większym udźwigu montuje w ko­lejnych przejazdach: słupy, belki podsuwnicowe oraz dźwigary dachowe, a postępujący za nim żuraw lżejszego typu – płyty dachowe… Czytaj więcej »

PEŁEN ZAKRES PREFABRYKACJI

Przyjmując pełny zakres prefabrykacji i montaż obiektu za pomocą jednego żurawia (system 1) należy wykonać przejazdy, podczas których montuje się: prefabrykowane stopy fundamentowe, słupy, belki podsuwnicowe, płyty ścienne oraz konstrukcji przekrycia. System ten powszechnie stosowany na pol­skich budowach, nie we wszystkich przypadkach powierzchni rzutu hal, rozpiętoś­ci i liczby naw Jest ekonomiczny. Słuszne tendencje budowy hal… Czytaj więcej »

METODA ROZDZIELCZA

Autor intere­sował się montażem konstrukcji tych hal oraz jego ekonomiką i na przełomie lat 50-tych i 60-tych na podstawie własnych badań na placach budowy Warszawy, woj. katowickiego i woj. rzeszowskiego opracował przedstawione wytyczne ekonomiki me­tod montażu omawianych hal.Prefabrykowane, betonowe konstrukcje nośne obiektów halowych z przekrycia- mi na dźwigarach sprężonych (rozpiętość dźwigarów strunobetonowych do 12 m,… Czytaj więcej »

ŻELBETONOWE KONSTRUKCJE

Przy rozpiętościach 24 m i mniejszych, przekrycia należy formo­wać na niskich rusztowaniach przetaczanych i podnosić za pomocą podnośników me­chanicznych. Wskazane konstrukcje i technologia ich wykonania są bardziej eko­nomiczne od realizacji przekryć takich samych rozpiętości, lecz na dźwigarach sprężonych. Niewiedzy ekonomicznej należy przypisywać fakt, że od połowy lat pięćdziesiątych w Polsce rozpoczęto szerokie stosowanie dźwigarów kablo-… Czytaj więcej »

SUGEROWANA METODA

Formowanie ich odbywałoby się przy tym na niskich, przeta­czanych urządzeniach formujących bezpośrednio na placu montażu; podnoszenie – podnośnikami mechanicznymi na wcześniej wykonane podpory. Sugerowana przez auto­ra metoda Jest bardziej ekonomiczna pod względem zużycia stali od lekkiego bu­downictwa stalowego, szczególnie, gdy zastosuje się cienkie przekrycia łupinowe z siatkobetonu o odpowiednich, efektywnych kształtach. Metoda rusztowań przetaczanych znajduje… Czytaj więcej »

NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ

Na podstawie doświadczeń realizacyjnych, w których autor uczestniczył jako projektant rusztowań i.pełniący obowiązki nadzoru autorskiego przy realizacjach obiektów halowych na rusztowaniach przetaczanych (hala sportowa w Łodzi, hale laboratoryjne Politechniki Częstochowskiej, hale zakładów betonów komórkowych „Faelbet” na Żeraniu w Warszawie oraz w Solcu Kujawskim), przedstawia się sta­nowisko, że metoda ta i obecnie jest ekonomiczna przede wszystkim… Czytaj więcej »

OSZCZĘDNOŚĆ MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH

Chodziło bowiem o oszczędności drewna i innych materiałów pomocniczych, oszczędności nakładów pracy żywej i przyspiesze­nia terminów realizacji, a uzyskiwało się jednocześnie możliwość wysokiej jakoś­ci wykonania odpowiedzialnych konstrukcji w warunkach pełnego bezpieczeństwa pracy robotników oraz bezpieczeństwa konstrukcji, szczególnie w trakcie wprowa­dzania jej do pracy. Specjalnie projektowane konstrukcje rusztowań i deskowań amortyzowały się na poszczególnych placach budowy,… Czytaj więcej »

CELOWE DOKONANIE

Celowe jest dokonanie krótkiego przeglądu metod realizacji hal przemysło­wych w Polsce, poczynając od początku lat pięćdziesiątych. Przeglądowi temu to­warzyszyć będzie ocena ekonomiczna uzyskiwanych wyników.W pierwszej połowie lat 50-tych realizowano hale nieomal wyłącznie w tech­nologii monolitycznego budownictwa betonowego. Przeważały przy tym osz­czędne przekrycia łupinowe o jedno- lub dwukierunkowych krzywiznach ze ściągami. W wielu obiektach halowych, jak… Czytaj więcej »