Author Archive

Zakup nieruchomości w dąbrowie górniczej na wynajem pod studentów

Coraz częściej ludzie kupują mieszkania na wynajem. Jeżeli jesteś inwestorem, który chce swoje pieniądze ulokować w nieruchomościach, warto wziąć pod uwagę wynajem dla studentów. Trzeba jednak brać wtedy pod uwagę kilka istotnych kwestii. Przede wszystkim zakup nieruchomości w dąbrowie górniczej z przeznaczeniem wynajmu dla osób studiujących powinien być przemyślany pod względem lokalizacji. To niezwykle ważne, aby mieszkanie znajdowało się blisko uczelni lub wyższych szkół. W ten sposób będzie ono wzbudzało większe zainteresowanie. Posiadając mieszkanie na wynajem dla studentów, należy pamiętać, że nie musi być ono specjalnie przygotowane – warto umeblować je w sposób minimalistyczny. Najważniejsze po zakupie takiego mieszkania oraz po jego wynajmie jest sporządzenie dobrej umowy, która będzie chroniła dwie strony, zarówno osobę wynajmującą jak i właściciela. Wynajem mieszkania studentom to bardzo dobry sposób na szybkie wynajęcie i stały dochód. Można zatem bardzo dobrze zainwestować pieniądze w ten sposób.

Meble z drewna litego w eleganckim salonie

Salon spełnia dwie główne funkcje. Jest pokojem, w którym skupia się życie rodzinne, a także miejscem, gdzie przyjmuje się gości. Bardzo ważny jest jego elegancki charakter. Dlatego wybierając meble i inne rzeczy, które mają tworzyć jego wyposażenie, stawia się na jakość. Doskonałym wyborem do takiego wnętrza są meble z drewna litego, to z uwagi na ich elegancję, ale nie tylko dlatego. Są piękne, mają swój specyficzny urok, uczynią więc salon bardzo reprezentacyjnym miejscem. W tak pięknym wnętrzu przyjemnie będzie się spędzać czas wspólnie z bliskimi. Będzie też robiło ono wrażenie na innych osobach. Meble wykonane z drewna litego są naturalne, ekologiczne i zdrowe. Drewno pomaga tworzyć dobry mikroklimat wnętrza. Nie tylko więc przez swój urok zapewnia dobrą atmosferę w pokoju dziennym. Można wybrać takie meble o prostych formach albo bardziej ozdobne. To zależy, czy salon ma być nowoczesny, czy klasyczny. Jedne i drugie będą wyglądać elegancko. Jeśli salon ma być nowoczesny, to wybrać trzeba meble o prostych liniach. Ozdobne formy pasują do stylu klasycznego.

Meble kuchenne na wymiar Wrocław czy gotowe rozwiązania?

Nowe mieszkanie wiąże się z remontem lub przynajmniej wstawieniem swoich mebli i aranżacją wnętrza typowo „pod siebie”. To bardzo ekscytujący czas, który powinien być jednak przemyślany. W mieszkaniu zazwyczaj spędza się większość swojego wolnego czasu, więc warto zaaranżować wnętrze tak, aby było ono przyjemne. Wiele osób zastanawia się nad tym czy urządzać wnętrze meblami pod wymiar czy stosować gotowe rozwiązania. Osoby, które wybierają meble i dodatki w sklepach często myślą, że rozwiązania na wymiar są drogie i że zajmują dużo czasu. Nie jest to jednak prawdą, ponieważ można znaleźć osobę, która bardzo szybko wykona zlecenie. Ceny mebli na wymiar nie są dużo wyższe niż gotowych rozwiązań. Wszystko zależy od tego jakie materiały się wybierze i jak duże mają być meble. Meble kuchenne na wymiar Wrocław to rozwiązanie idealne do mniejszych i dużych pomieszczeń. Meble na wymiar mogą znajdować się także w innych pomieszczeniach domu, takich jak salon czy sypialnia. Zazwyczaj są to szafy z dużymi, przesuwanymi drzwiami.

Antypoślizgowe schody kamienne dla całej rodziny

Każdy powinien czuć się bezpiecznie – szczególnie w swoim domu, gdzie przebywa znaczną większość czasu, gdzie często uczy się i pracuje. Tak samo chronieni powinni być dorośli, jak i dzieci. Różnicą jest to, że ci pierwsi są w stanie zadbać o jakość życia tych drugich, a na odwrót już to tak nie działa. Czy tego chcemy, czy nie, naszą rolą jest zapewnić bezpieczne schronienie dla naszych pociech i przy okazji nas samych. W długie, zimowe wieczory na pewno zostaniemy docenieni – czy to przez nasze dzieci, czy to chociaż przez fakt, że nie musimy się o nie zbytnio martwić, gdyż sobie poradzą.

Wiele elementów w domu może stanowić duże zagrożenie, a często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Takim czymś są nawet schody, których funkcją jest po prostu umożliwienie swobodnej zmiany pięter. Dobrze jednak, gdy posiadamy antypoślizgowe schody kamienne, dzięki czemu bezpieczeństwo naszej posesji rośnie, a przy okazji robi to bardzo stylowo. Bądźmy za pan brat z podejmowaniem rozsądnych decyzji już dziś.

PODANE W KARTACH TECHNOLOGICZNYCH

Natomiast w kartach technologicznych zadań powierzonych brygadom  podaje się: warunki stosowania karty, możliwą do uzyskania efektywność, wyrażoną od­powiednim zestawem wskaźników, uzupełnioną zestawieniem podstawowych czynników efektywności,  organizację procesu, ustalającą m.in. wielkości zadań realizacyjnych, składy jednostek produkcyjnych, organizację frontów realizacji procesów i sta­nowisk roboczych, schematy ogólnego współdziałania brygad oraz szczegółowych zadań, harmonogramy,  warunki pracy, gdzie podaje się m.in.: układy pracy operacyjnej i odpo­czynku, szczegółowe rozwiązania, zapewniające bezpieczeństwo pracy oraz zdrowe warunki pracy, normy (normatywy) nakładów czynników produkcji: pracy brygady, współpracujących maszyn, materiałów, energii.

ROLA ORGANIZACJI W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Rolę organizacji w ekonomice działalności gospodarczej przedsiębiorstw bu­downictwa przedstawiono w tablicy 7-1• Dla każdej reguły i zasady organizacyj­nej, wskazano główne zastosowania w nieomal codziennej działalności przedsię­biorstwa, jego komórek zarządu oraz Jednostek produkcyjnych. Wskazane w tablicy zastosowania najważniejszych ustaleń teorii organizacji muszą być przestrze­gane przez kadrę kierowniczą wszystkich szczebli hierarchii zarządza­nia i kierowania przedsiębiorstw budownictwa.- Przy ich nieprzestrzeganiu nie jest możliwy żaden poziom organizacji, a ciągła improwizacja wszelkich działań prowadzi co prawda przeważnie do skuteczności, nie zapewnia jednak korzyści.

NOWOCZESNE METODY

Pewnych wyników nie daje metoda dedukcji, charakterystyczna i właściwa dla działań operatywnych. Obie metody określa się mianem klasycznych. Nowoczesne metody organizatorskie opierają się na identy­fikacji, klasyfikacji i analizie funkcji, jakie ma spełniać opracowany system organizacyjny; wykorzystują przy tym teorię systemów i w określonych przypad­kach elektroniczną technikę obliczeniową. Wszystkie one są jednak oparte na me­todyce indukcyjnej.W polskim budownictwie, podobnie jak i w innych krajach pracuje znacząca liczba ludzi. W strukturze procentowej  w roku 1970 zatrudnienie w polskim budownictwie (6,6#) w porównaniu z innymi krajami stanowiło wartość prze­ciętną,.

ZATRUDNIENIE I PŁACE W BUDOWNICTWIE

Natomiast w 1978 r. – największej w Polsce działalności budowlanej, prze­kracza przeciętną, bo wyniosło 8,296, ustępując jednak wartościom statystycznym z 1980 r. w Austrii (9,0#), Czechosłowacji (9,9#), Japonii (9,4#) i ZSRR (9,0#). Analizując dane tabl. 8-1 należy wskazać, że zatrudnienie w budownictwie (z wy­jątkiem Kanady) Jest większe niż w-transporcie i łączności, a w kilku państwach jest większe od zatrudnienia w handlu (Polska, Bułgaria, Rumunia i ZS*R, a więc we wszystkich przedstawionych państwach socjalistycznych). Porównanie danych z lat 1970 i 1980 wskazuje,, w których państwach nastąpiło zmniejszenie działal­ności budowlanej; są to Bułgaria (minimalnie, bo z 8,4 na 8,2#), Francja (z 9,3 na 8,0#), Kanada (z 5,9 na 5,0#), RFN (z 8,1 na 7,3#) oraz nieznacznie w Wiel­kiej Brytanii (z 6,7 na 6,4).

W PORÓWNYWANYCH KRAJACH

W Polsce, po 1979 r. rozpoczął się regres w budownictwie, któremu oczywiś­cie towarzyszyło zmniejszanie się zatrudnienia (zgodnie z danymi tabl. 3-12 w 1980 r. do 7,74, w 1981 do 7,47 i w 1982 r. do 7,25#). W porównywanych krajach zatrudnienie w przemyśle jest od 3 do 4 razy więk­sze niż w budownictwie (w NRD 5,6 raza większe). Interesujący jest fakt, że we wszystkich przedstawionych krajach kapitalistycznych poza sferą produkcji mate­rialnej pracuje duży odsetek zatrudnionych, osiągając w Kanadzie rekordową war­tość 43#, natomiast w USA 39#, Wielkiej Brytanii 35#, Francji 33#. W okresie lat 1970-1980 we wszystkich krajach nastąpił wzrost zatrudnienia w tej grupie, Jed­nak nieznaczny w krajach socjalistycznych (1f4#), natomiast większy w państwach kapitalistycznych (5f8#).

STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Rozpatrując strukturę zatrudnienia, przedstawioną w tabl. 8-2 należy stwier­dzić, co następuje:   budownictwo uspołecznione dominuje nad nie uspołecznionym, którego udział w zatrudnieniu kształtuje się zaledwie od 2 do 3#. feiorąc pod uwagę ogólną licz­bę zatrudnionych łącznie z dorywczo i sezonowo zatrudnionymi, udział ten wzrasta 6,5*8,3#. Charakterystyczne jest, że zmniejszającemu się zatrudnieniu w budownic­twie uspołecznionym w latach 1978-1981 towarzyszył wzrost pracujących w budownic­twie nie uspołecznionym;  udział zatrudnionych w budownictwie spółdzielczym Jest nieomal „symbolicz­ny”, bo waha się w granicach 3,35ł4,01#. Lata kryzysu nie spowodowały przegrupo­wań zatrudnienia z przedsiębiorstw państwowych do spółdzielczych; od 1975 r. obserwuje się zmniejszanie zatrudnienia w produkcji podstawo­wej i wzrost w produkcji pomocniczej.